Derneğimiz Türkiye’de ekoloji ve evrimsel biyoloji alanlarında bilimsel araştırmaların geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

  1. Ekoloji ve evrimsel biyoloji alanlarında Türkiye’de ve Türkiye dışında çalışan bilim insanlarını bir çatı altında toplamayı,

  2. Genç bilim insanı adaylarının bu bilim dallarına yönelmelerini ve en nitelikli düzeyde yetişmelerini teşvik edecek etkinlikler düzenlemeyi,

  3. Bu alanlarda Türkiye’de yapılan bilimsel araştırmaların niteliklerinin yükselmesine ve sayıca artmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Dernek üyeleri bu alanda çalışan çoğunlukla genç araştırmacılardan oluşmaktadır. Üyelerimizin yarısı Türkiye’de, yarısı Türkiye dışında çalışmaktadır. Türkiye’de bu alanlarda çalışan yabancı uyruklu araştırmacılar da Dernek üyemizdir.

2010’ların başından beri düzenlemekte olduğumuz çalıştay, yaz okulu ve uluslararası sempozyumların bilgisine şuradan ulaşabilirsiniz.

Dernek üyelerinin bazı yakın zamanlı bilimsel çalışmalarına ise şuradan ulaşabilirsiniz.

Advertisements