YÖNETİM KURULU

2015 yılında yapılan ilk Genel Kurul’da seçilen YÖNETİM KURULU bileşimi aşağıdaki gibidir:

Başkan: Çağatay Tavşanoğlu

İdari işlerden sorumlu başkan yardımcısı : Mutlu Kart Gür

Eğitim ve üyelerden sorumlu başkan yardımcısı: Mehmet Somel

Sayman: Duygu Deniz Kazancı

Genel Sekreter: İsmail Bekar

Üye: İsmail Sağlam

Üye: İstem Fer

Yedek üyeler: Hakan Gür, Öncü Maracı, Sibel Küçükyıldırım, Melis Akman